Paardenopfok: Weidegang

In het zomerseizoen, dat loopt van begin mei tot eind oktober, worden de paarden in leeftijdsgroepen ingeschaard.
De beweiding vindt plaats in een omweidesysteem, waarbij de paarden regelmatig van perceel wisselen, zodat ze niet het hele seizoen op hetzelfde stuk lopen. Tussentijds worden de percelen gemaaid en gesleept, om het zogenaamde banen te voorkomen. Indien nodig wordt bemest of beregend.
De percelen zijn afgezet met een elektrische afrastering (o.a wit lint en/of wit stroomtouw). Wij zorgen ervoor dat de paarden op tijd ontwormd en bekapt worden.

Kosten:

Voor het zomerseizoen 2015: € 85,00 per maand

 

Weidegang paarden